STABFOR®

 


 

 

Voda je nejdůležitější složkou lidského organismu, tvoří více než 95 % všech molekul v těle člověka. Ostatní molekuly, jako jsou bílkoviny, vitamíny, minerály, stopové prvky, tuky apod. jsou v těle zastoupeny necelými 5 %. Většina lidí se zabývá především výše zmíněnými 2 až 5 % a často zapomíná na nejdůležitější a největší část lidského těla – na kvalitu používané a přijímané vody.

Voda je základní stavební látkou celého těla, z metabolického pohledu zajišťuje správnou funkci všech procesů a orgánů v těle, jako např. termoregulační procesy, odvod toxických látek, usnadňuje trávení, celkovou regeneraci organismu atd.

 

 


 

Z pohledu kvantové fyziky je voda základním bio-informačním prvkem celé přírody, zahrnujíce i lidské tělo. Při pohledu na naši planetu Zemi vidíme toto vzájemné propojení velmi výrazně – 2/3 povrchu tvoří oceány, další část vody tvoří řeky, jezera, voda obsažená v půdě, rostlinách, živých organismech apod. My lidé, jsme s přírodou ve vzájemné symbióze, můžeme si tedy dovolit tvrdit, že stav vody v přírodě přímo odpovídá stavu vody v lidském těle.

 

Český vynález uzdravující vodu

 

 

Voda ošetřená technologií STABFOR® je výjimečně kvalitní pitná voda s mikrobiální stabilizací/ochranou a energiemi pramenité vody. Zůstává stabilní a mikrobiálně čistá po několik týdnů i měsíců. Nejedná se o filtry, ale průtoková zařízení, fungující světově unikátním způsobem, jenž tvoří know-how společnosti New Human Solution s.r.o

 

 

 

•  Čistá a zdravá voda

Vhodná pro pití a ke koupání (člověk absorbuje až 1,5 l vody)

•  Vyšší vitalita a energie

Zlepšení zažívání, výrazné zlepšení kvality vlasů, vnitřní zklidnění a rovnováha... (zpětné vazby klientů)

•  Podpora kvality a prosperity trávníku a zeleně

Zaléváním trávníku se zvyšuje kvalita a stabilita (výdrž) trávníku a zeleně celkově 

•  Zvýšení klíčivosti 

Zaléváním plodin se zvyšuje jejich klíčivost, tím i produkce a trvanlivost, napomáhá zamezovat tvorbě plísní a napadení škůdci

•  Výrazně lepší chuť

Voda bez volného chlóru a chemických látek, dále může zvýšit pH 

  Pozitivní dopad na odpadní vodu

Ošetřená voda, která odtéká do odpadu pozitivně ovlivňuje/kóduje vodu, se kterou přichází do styku 

Jednotka STABFOR® je založena na inovativních nanotechnologiích. Chrání vodu před rozvojem a činností mikroorganismů, zamezuje tvorbě bio-filmu v armaturách, snižuje tvorbu vodního kamene. Zařízení odstraňuje mikroorganismy z vody a harmonizuje energie uvnitř vody. Délka používání jednotky STABFOR® (životnost) je min. 20 let. Použití jednotky je velmi univerzální, tj. pro všechny rozvody.

 

 

youtube.com/watch?v=2medrhdWDhE

 

Krystaly vody a specifikace


 

 

 

Specifikace jednotky

 

 Vytváří H3O2 / EZ vodu a volný vodík H- (strukturovaná - živá voda)

 Dočišťuje a mikrobiálně stabilizuje/chrání vodu, tj zamezuje opětovnému množení mikroorganismů

 Celý proces dočištění zajišťuje postupnou likvidaci živého biofilmu v potrubí a zabraňuje jeho opětovnému výskytu

 V různých poměrech odstraňuje organické chemické látky a jejich metabolity

  Snižuje usazování vodního kamene

 Bezobslužný provoz a minimální požadavky na údržbu, pouze měníte 1x za     1- 2 roky vložku, stabilizátory a UV lampu

•  Činností nevznikají žádné toxické látky

•  Takto ošetřenou vodu můžete skladovat několik týdnů, měsíců i déle

 Celkově sníží náklady na údržbu a opravy armatur, spotřebičů apod.

 Jednotka STABFOR® se instaluje na přívod vody do objektu

 

     

 

                   


 

Technická data

 

•  SNP (Smart nanoparticles)

Speciálně vyvinuté nanočástice pomáhají odstraňovat mikroorganismy ve vodě a startují energetické procesy, které startují proces likvidace biofilmu v armaturách. 

•  HERM (Highly efficient removal of microorganisms)

Technologie HERM staví na dvou základních pilířích: UV záření a inovované technologii SNP zasazené do geopolymerní matrice. Součinnost a vzájemná podpora těchto dvou faktorů zajišťuje odstranění mikroorganismů vyskytujících se ve vodě a zároveň zahájí proces harmonizace energií uvnitř vody.

•  MWB (Management of water balance)

Vyčištěnou vodu technologií HERM dále upravuje technologie MWB pomocí speciálně vyvinutých stabilizátorů. Z dlouhodobého hlediska zabraňuje jakémukoliv dalšímu množení mikroorganismů, vzniku biofilmu a dokončí proces energetické harmonizace vody.

 


 

Srovnání jednotky STABFOR® S s produkty na úpravu vody

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace