Návrhy a projekty zahrad

 


 

Projekt a návrh zahrady je nezbytný při zakládání nové zahrady i při její celkové rekonstrukci. V projektu je zahrada vyřešena zcela komplexně s ucelenou koncepcí, jsou zde navrženy květiny i dřeviny, zahradní stavby, cesty, závlahové systémy a osvětlení. Vše je zpracováno se zohledněním všech důležitých okolností, požadavků klienta, odborných kritérií a pravidel.

 

Projekt zahrady se skládá ze dvou hlavních fází: studie a prováděcí dokumentace. Pokud je řešené území rozlehlejší, jako první vypracujeme koncepční studii, po jejím schválení následuje studie detailní.

 


Přehled jednotlivých fází projektu


 

 

Zadání pro projekt


Prvním krokem je schůzka s klientem v navrhovaném prostoru. Zajímají nás požadavky, přání a očekávání, které má budoucí zahrada naplňovat. Ze schůzky vzejde zadání pro projekt, který může obsahovat mimo jiné informace tohoto typu:

 

Kdo bude zahradu obývat, rodina, děti, domácí zvířata

Je již na zahradě oblíbené místo nebo koutek 

Má zahrada zvýšit soukromí nebo se otevřít okolí

Oblíbené rostliny, stromy, barvy

Vodní prvky v zahradě 

 

Kolik času chce klient strávit péčí o zahradu

Míra hluku přicházející z okolí a jeho odstínění

Světlo v zahradě po západu slunce

Sportovní aktivity v zahradě (fotbal, trampolína, workout hřiště aj.)

Pěstování zeleniny a bylinek (vyvýšené záhonky, skleník aj.)

Ohniště a uskladnění dřeva

 

 

 

Zaměření pozemku


 Na začátku každého projektu je třeba získat co nejpřesnější a nejkvalitnější informace o pozemku, pro který bude projekt vznikat. Zaměření provádíme pomocí profesionálního dronu a zaměřovacího software, díky čemuž je zaměření velmi přesné a zároveň časově efektivní.

                         

                                                    

                                      Zaměření probíhá zpravidla z výšky 40m pro maximální kvalitu výměry s 20-180 záběry (dle rozlohy zaměřované oblasti)

 

       

 

 

                                               

Studie


Studie je tvořena na základě zadaní pro projekt a výměry pozemku. Řeší základní uspořádání dané zahrady a zároveň je podkladem pro vizualizace, osazovací plán i detailní projekt zahrady. Je základním kamenem pro následnou diskuzi a zapracováváme do ní další nápady.
Studie neobsahuje úplné detaily, konkrétní druhy a počty rostlin.
Je základem plánování okrasné i užitkové zahrady.

Studie je prezentována ve formě půdorysu, skic či fotografií, aby došlo ke vzájemnému vyjasnění představ mezi klientem a architektem. Studie se skládá ze tří částí:

 

a) Analýza současného stavu

Rešerše podkladů a jejich vyhododnocení, analýza přírodních a provozních podmínek a inventarizace stávajících vegetačních prvků.

 

b) Návrh 

Jedná se o půdorys zahrady, kde jsou vyznačeny linie záhonů, plochy trávníku a výsadeb, dlažby, umístění posezení v zahradě, pergoly, jezírka, osvětlení a další prvky.

 

c) Vizualizace

Vystihuje podobu a rozmístění jednotlivých prvků zahrady od rostlinstva, travnatých ploch a stromů až po jezírka, osvětlení a solitérní prvky (masivní kameny, sochy, designové lavičky).

 

 

K vizualizaci jsou přiloženy inspirativní listy, které zobrazují strukturu a barvu zvolených materálů např. dlažby, dřevěných ploch aj.

 

 

Finalizace projektu - prováděcí dokumentace


Po odsouhlasení studie mezi klientem a architektem je vypracována finální dokumentace neboli prováděcí dokumentace. Jde o komplexní soubor informací, které slouží k přetransformování studie do reality a zároveň poskytuje informace, které vedou k dlouhodobé udržitelnosti požadovaných vlastností, vzhledu a vitality zahrady.

 

Prováděcí dokumentace se zkládá z těchto částí:

Osazovací plán  podrobný výkres, ve kterém jsou zakresleny jednotlivé rostliny. Nedílnou součástí je seznam rostlinného materiálu s čísly a názvy rostlin.

 

Vytyčovací plán – celá zahrada je okótována, jsou zde vyznačeny jednotlivé plochy – záhony, plochy štěrkové, mulčované kůrou, technické prvky, cesty, schody, obrubníky a mnoho dalších.

 

Výkaz výměr a předběžný rozpočet - soupis jednotlivých typů navržených ploch v zahradě, použitého stavebního i rostlinného materiálu a specifikace jejich potřebného množství. Je to podklad pro zpracování rozpočtu, resp. orientační nabídkové ceny realizace zahrady.

 

 

 

 

Galerie vizualizací


 

 

 

 

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace